Аркадзь Куляшоў

Ліст з палону

 
«Дарагі!
Не хаваю тугі:
Невясёлы мой лёс, невясёлы...
Пакідаю я родныя сёлы,
Па рэйках вязуць мяне колы
У Нямеччыну,
Нібы ў Турэччыну...
Не адна я, з дзяўчатамі, ўсіх нас вязуць
                                  у няволю.
Пакідаюць дзяўчаты
Бацькоўскія хаты
I плачуць уволю.
Я пішу і не плачу, я ста

Лісты

 

Вы, лісты мае! Колькі вас, колькі
Паабапал траншэй і канаў?
Вас варожыя збілі асколкі,
А не вецер з галін пазрываў.

Вы калісьці з галінамі тымі
Да нябёс дасягалі не раз.
Што ж цяпер парабляеце з імі?
Хто мне, хто мне адкажа за вас?

Мне адказвае ціха з кювета
Ваш абуджаны восеньскі звон,
Што ўжо трэцяе бабіна лета
Вы адвечны вартуеце сон...

Сон тых слёз, што ў лістах пахаваны,

Слова невядомага салдата

 
Ты кожнаму слову, патомак,
Што я гавару табе, вер.
Спачатку,
         салдат невядомы,
Ляжаў я не тут, дзе цяпер.
Забіты я быў пад Масквою.
I там, не пазнаны нікім,
Засыпаны роднай зямлёю
Быў з імем забытым маім.
Па воінскаму абавязку
На могілку каска лягла.
Ах, вечны грудок ды імгла!
Не проста салдату падняцца
З апошніх 

Над брацкай магілай

 
Ёсць пад Стараю Русаю
                     руская вёска Лажыны.
Там, нібы ў Беларусі,
                   і вербы растуць, і рабіны.
Там жаўцеюць
Прыгожыя
Краскі
За вёскай у лузе,
Там ржавеюць
Варожыя
Каскі,
Нібы ў Беларусі.
Там магіла ёсць брацкая ў лузе
                    

Над спаленай вёскай

 
Над спаленай вёскай, 
    адзетай жалобным гранітам,
Званы абзываюцца
    рэхам вайны незабытым.
Хай Вечны агонь,
    што запалены ў памяць Хатыні,
Як рунь і як неба,
    палае – зялёны і сіні,
Няхай яго полымя
    жытам спякотным і спелым
Схіляецца ў ногі
    Хатыні дварам скамянелым,
Парогу халоднаму,