Марыя Кобец

***Я цябе, мой сынок, прыгарну

 

***
Я цябе, мой сынок, прыгарну,
Прыкажу (папрашу як крывінкі):
- Ты не пойдзеш, сынок, на вайну!
Не, не зробіш ліхое памылкі!

Ты не будзеш забойцам, крый Бог,
І не станешся мясам арматным.
Не вучыла цябе, далібог,
Каб ты рушыў са зброяй на брата.

Кожны дзень ўсіх святых я малю,
(Я з малітвы свой дзень зачынаю),
Каб не йшоў мой сынок на вайну,
Я цябе, Божа мой, заклінаю!

***Чуй, салдат...

 

***
Чуй, салдат, плача ў полі жаўрук –
Ад нялюдскай нячуласці плача.
Бач, патрушчаны гнёзды і крук
Над парэшткамі ўецца – лядачы.

Чуй, салдат, праз цябе ж яго плач…
Ты – не кат?
Як так сталася?
Зрэшты,
Ты пайшоў на бяззбройных нахрап,
На шпіталі кіруеш ракеты.

Стой, салдат, не страляй, горкі лёс --
Ты рыхтуеш унукам нядолю!
Гэта ж брат твой, сястра, усур’ёз!

***Чуй, салдат...

 

***
Чуй, салдат, плача ў полі жаўрук –
Ад нялюдскай нячуласці плача.
Бач, патрушчаны гнёзды і крук
Над парэшткамі ўецца – лядачы.

Чуй, салдат, праз цябе ж яго плач…
Ты – не кат?
Як так сталася?
Зрэшты,
Ты пайшоў на бяззбройных нахрап,
На шпіталі кіруеш ракеты.

Стой, салдат, не страляй, горкі лёс --
Ты рыхтуеш унукам нядолю!
Гэта ж брат твой, сястра, усур’ёз!

ВОЛЬНАСЦЬ

 

***

Хто вы, стварэнні,
што п’юць напой, настаяны на крыві сваіх дзяцей?
Вы, зневалёныя драбязгой-медзякамі,
замураваныя ўласнымі рукамі,
закратаныя сваімі ж думкамі…
Хто піша вашыя каноны?
Якія прынцыпы стаяць на чале?
Якая вартасць вашай ісціне?
Здыміце заслоны з вачэй, пачвары прадажныя, –
рэчаіснасць змяніла фарбы.
Дзень адгарыць ужо заўтра.
Сёння – далёка не ўчора.

Я ведаю добра...

 

***

Я ведаю добра, што лепей маўчаць.
Маўчаць ціха ў шматку, маўчаць ды і годзе…
А ў выпадку тым, калі варта крычаць, -
кіўнуць галавой злеганца пры на нагодзе.

Я ведаю добра, што лепей прайсці.
Так, выгляд зрабіць, быццам бы і не бачыш,
калі на дзяцей уздымаюць мячы,
калі побач маткі іх голасна плачуць.

Я ведаю добра, што лепей сцярпець.
Лепш сківіцы сціснуць і рушыць адчайна.

Святая вольнасць

 

СВЯТАЯ ВОЛЬНАСЦЬ

Гары яна агнём – Святая Вольнасць!
Ў імя яе – і здзекі, і вайна.
Няздольнасць удыхнуць і невымоўнасць!
Крывава-белы сцяг – яе цана!..

Гары агнём жа ты, Святая Вольнасць,
Адчайна-смелых, мужных змагароў!
Куды вядзеш ты?..
На цвінтар?..
Праз неспатольнасць
Бетонна-шэрых твараў “ваяроў”?..

Да Вольнасці Святое – шлях праз краты,
Збіццё і гвалт за сэнс сваіх высноў.

...Хопіць! Ужо замнога

 

Хопіць!
Ужо замнога!
Кроў, ліхалецце, жах!
Стань!
Памаліся Богу!
Люд, загубіўшы страх!

Годзе!
Пастой!
Старога
свету гарыць кляштар.
Хопіць!
Ужо замнога -
Знішчаны ўшчэнт алтар!

Стой!
Супыніся!
Стогнуць,
Дзеці збіраюць прах!
Стань!
Памаліся Богу!
Люд, загубіўшы страх!

Люд, што адвергнуў веру -
разрабаваў крыжы!
Людзі! Ці ж можна верыць
Тым, хто куе нажы?!

Тым, хто фарбуе світкі

Ну дзе Ты, Бог

 

...А можа й праўда...
Мо Цябе й няма?..

...Ну дзе Ты, Бог?
У чым твая прысутнасць?
Халодзіць кроў няўцямная вайна...
Няўжо ж у ёй Твая святая сутнасць?

Няўжо ёсць сэнс ў крывавай валтузні,
у смерці тых, хто шчыра ў Цябе верыў?
А тыя, хто загразнуў у хлусні,
Трымаюць верх над праўдай і даверам.

А тыя, хто Твой голас і не чуў,
Сціраюць сцягам кроў з целаў дзіцячых...

Ну дзе ж Ты, Бог?!